Life Changing Group

Lead By Example

Over Ons

Life Changing Group is een organisatie die zich bezighoudt met de ontwikkeling van jongeren in gesloten en/of open settings. (De organisatie is opgericht door Mervan Duran, Imad Hadar en Abel Tamata).

Waar sommigen betreffende jongeren als onbehandelbaar, problematisch en kansloos bestempelen, gaan wij samen met de jeugdigen op zoek naar het licht aan het einde van de tunnel.

Wij verzorgen dag-, week- en maandprogramma's m.b.t. educatie, sport, verbinding, 21-eeuwse vaardigheden, techniek, creativiteitsprogramma's en vele andere zaken met als doel de ontwikkeling een positieve impuls te geven door intensief met de jongeren op zoek te gaan naar datgene wat hun op de juiste manier prikkelt.

Ons doel hierbij is dat de jongeren na hun detentie of uithuisplaatsing de juiste stimulans hebben gevonden om de kans op herhaling aanzienlijk te verminderen. Wij bieden tevens een aangewezen contactpersoon binnen de organisatie aan om als nazorg te kunnen verzekeren dat de jeugdigen bij vragen altijd bij ons terecht kunnen.

Wat we doen

Wij verzorgen binnen en buiten de inrichtingen complete activiteitenprogramma's. Denk aan het reguliere onderwijs, vakantieweken, lesvrije dagen, weekenden en avonden. Tevens zetten wij "de hedendaagse rolmodellen" in waar de jongeren zelf naar opkijken.

Wij ervaren dat de invloed op de jongeren hierdoor ook krachtiger wordt, en dat de communicatie zeer effectief is. Dit is een belangrijke sleutel binnen een geslaagd ontwikkelingsplan.

Onze lessen zijn uitgebreid en divers. Met ons team proberen wij de rugzak van de jongeren maximaal te vullen door al onze expertises te delen.

Onze missie

Wij als experts die dicht bij de jeugd staan ervaren dat een groot deel van de jongeren gevoelig zijn voor hun omgeving. Dit kan een jeugdige vormen tot de persoon die hij diep van binnen niet wilt worden.

Wij voelen ons als team dan ook verantwoordelijk om de jeugdigen door middel van de juiste rolmodellen en positieve voorbeelden, en ons netwerk de jongeren te helpen om de juiste weg te bewandelen. Hierbij communiceren wij natuurlijk intensief met de interne trajectbegeleiders.

Neem contact op

Of vul het formulier in